3D skanning av Nordskogen Skole i Horten

Høsten 2022 foretok vi laserskanning og 3D-modellerte Nordskogen Skole i Horten på oppdrag fra AS Backe. Prosjektet var en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. En spennende kombinasjon der den digitale tvillingen ble et verktøy og bindeledd mellom tidligere konstruksjon og sikring av nytilføringer.

Nordskogen Skole – nybygg og transformasjon

Nordskogen Skole er en barneskole med ca. 320 elever i Horten. Tiltakshaver Horten Kommune ønsket rehabilitering av eksisterende bebyggelse fra 1979 og 1992, samt nybygg. Prosjektets omfang ble totalt 2500 m2 nybygg på eksisterende bunnplate og 1500 m2 rehabilitering.

Geograf Digital foretok laserskanning av hele bygningsmassen og modellerte en 3D tvilling med naVis-teknologi. Vår laserskanning bidrog til at byggefeil ble unngått underveis i prosessen. Den digitale tvillingen gir også nøyaktig dokumentasjon av byggeplassen til overlevering.

Digital tvilling gav økt bærekraft

Ved å foreta laserskanninger kunne vi bidra med å gjøre hele prosjektet både mer effektivt og mer bærekraftig. Prosjektets arkitekt var lokalisert i Trondheim – med våre nøyaktige 3D-modeller kunne vi korte ned både tid og utgifter ved on-site befaringer. Arkitekt kunne enkelt gjennomgå modellene og tegningene fra Geograf Digital for å foreta nødvendige kontroller med geometri og kotehøyder.

Den digitale tvillingen ble også et viktig verktøy i prosjekteringen. I sum sparte den digitale tvillingen miljøbelastning og tidsbruk i prosjekteringsfasen med å kutte ned antall transporter til og fra byggeplass for stadige kontroller av underlaget. Og da deler av prosjektet bestod av rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, kunne 3D-modellene kartlegge saneringsomfang og eventuelle ombruks- eller resirkuleringsalternativer.

Et spennende og vellykket prosjekt som gav store kostnadsbesparelser og merverdi for videre drift og vedlikehold!