Landseismikk

Landseismikk finner avstand til fjell

Landseismikk har oppgavet sitt fra seismikk i offshore-industrien, hvor vi har opparbeidet oss en unik komptanse på denne teknologien. Vi har tatt teknologien med på land og muliggjort gjennomføring av grunnundersøkelser raskt og kostnadseffektivt ved bruk av landseismikk.

Seismikken kartlegger avstand til fjell, slik at du får et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag før man skal utvikle et prosjekt. Ut fra den dataen vi tolker produserer vi en 3D-modell av grunnen. Dette gir et godt bilde på hvordan det ser ut under bakken. Seismikkleveransen kommer i en rapport med tolkning, 3D-modell og .dxf-fil for konturer.

I bygg og anleggsbransjen er seismikk relativt nytt sammenlignet med mer tradisjonelle metoder som for eksempel borehull. Fordelen med seismikk er at du får vesentlig mer punkter og bedre data over området og 3D-modellene vi leverer til våre kunder gir en god og enkel oversikt over grunnforholdene.

Referanser: Landseismikk

Vi utfører mange spennende oppdrag for fornøyde kunder. 

Vil du vite mer om landseismikk?

Med opphavet sitt fra seismikk og tolkning av seismiske data i offshore-industrien, har Geograf Digital opparbeidet seg en unik kompetanse når det gjelder seismikkteknologien. Denne teknologien har vi tatt med oss på land og tar grunnundersøkelser raskt og kostnadseffektivt.

Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring innen teknologi og rådgivning. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan hjelpe deg med.

Ørjan Grødem

Ørjan Grødem

Salg

Per Kverneland

Per Kverneland

Daglig leder