Aktuelt

Digital tvilling gir As-Built

En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene.

3D skanning av Nordskogen Skole i Horten

Høsten 2022 foretok vi laserskanning og 3D-modellerte Nordskogen Skole i Horten på oppdrag fra AS Backe. Prosjektet var en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. En spennende kombinasjon der den digitale tvillingen ble et verktøy og bindeledd mellom tidligere konstruksjon og sikring av nytilføringer.

georadar viser hva som finnes under overflaten

Georadar viser hva som befinner seg under overflaten

Ved både transformasjonsprosjekter og nyprosjekter i bebyggede områder, er det behov for korrekte tegninger. For å oppnå dette må en være oppdatert på hva som ligger under overflaten. Georadar kan være en nyttig løsning.

digital tvilling

Visualisering av bygg med digital tvilling

Å lage digital tviling av bygg bidrar til å sentralisere all data på ett sted og dermed gjort lett tilgjengelig for alle interessenter. Alle brukere kan få tilgang til, oppdatere og utveksle prosjektrelatert informasjon via den nettleserbaserte modellen.

Hvordan fungerer en digital tvilling?

En digital tvilling er enkel å håndtere. Ved å lagre den i skyen eller på en server, er det lett for alle involverte å hente den frem. I tillegg kan flere funksjoner hentes inn og gjøres gjenkjennelige.

Hva er en digital tvilling?

Digital tvilling er en virtuell representasjon av et virkelig objekt. Den består av en stor mengde data, algoritmer og sensorer. Sammen sikrer de tre komponentene at dataene kan sammenlignes med den virkelige verden i sanntid.