Hva er en digital tvilling?

Digital tvilling er en virtuell representasjon av et virkelig objekt. Den består av en stor mengde data, algoritmer og sensorer. Sammen sikrer de tre komponentene at dataene kan sammenlignes med den virkelige verden i sanntid.

I utgangspunktet kreves det tre elementer for å lage et virtuelt bilde: et objekt som skal avbildes, en digital tvilling i det virtuelle rommet og sensorer som danner forbindelsen mellom det virkelige objektet og den digitale tvillingen. Målet med en digital tvilling er å skape en enkelt kilde til sannhet (SSOT). En enkel kilde til sannhet som er lik for alle involverte.

Tre viktige komponenter utgjør en digital tvilling:

 

  • Det virtuelle bildet
  • Nettverksbygging av informasjonskilder
  • Utvidelsen til et IoT-system

Hva består en digital tvilling av?

Det virtuelle bildet

«Et bilde sier mer enn tusen ord!»

Den første komponenten er den virtuelle representasjonen av et reelt objekt. Objektet blir digitalisert og gjort tilgjengelig ved hjelp av 3D-måling. De innspilte 3D-modellene blir deretter kartlagt i plattformuavhengige systemer. Digital tvilling er plattformuavhengig, som betyr at det ikke spiller noen rolle hvilken enhet du bruker for å få tilgang til den digitale tvillingen.

Ulik informasjon om det virkelige objektet kan vises og ses visuelt. Dette forenkler både søket etter relevante data og behandlingen av informasjon. Ekstern informasjon som ikke er registrert med 3D-målingen kan legges til med Points of Interest (PoI) og integreres i modellen. En digital tvilling gir deg en effektiv informasjonsplattform for bygget ditt og kan brukes av alle som er involvert i prosjektet.

Nettverksbygging av informasjonskilder

«Informasjonen er bra. Tilkoblet informasjon er bedre!»

For å kunne bruke og administrere bygninger effektivt skapes og brukes mye informasjon. Interessenter involvert i ulike faser av bygget bruker ulike systemer (som CAFM, SAP, CAD eller PLM-systemer) og genererer dermed viktig bygningsdata. Mengden informasjon og data fra alle systemene kan raskt bli komplisert. En digital tvilling kan hjelpe med å håndtere all informasjon.

Informasjonen fra alle systemene kan komprimeres i det virtuelle bildet. All informasjon er derfor kombinert i ett objekt og en felles plattform lages fra ulike systemer. Dette kobler sammen alle eksisterende informasjonskilder.

Digital tvilling av Fylkeshuset i Stavanger

Utvidelsen med et IoT-system

Nettverksbyggingen av informasjonskilder kan videreutvikles. Forbindelsen mellom den virkelige og den virtuelle verden kalles “Internet of Things” (IoT). Det lar deg samhandle med elektroniske objekter og systemer.

Ved hjelp av sensorer i et objekt, registreres informasjon om data i sanntid og festes til den digitale tvillingen. I bygninger kan data om temperatur, bevegelse og fuktighet registreres. En digital tvilling bruker IoT-sensorer for å lage en levende modell som viser bygningens nåværende tilstand. Det fører til betydelig økning i effektivitet og prosjektledelse.

Hvorfor er en digital tvilling viktig for virksomheten din?

  • Raskere fangst: Den ellers tidkrevende kartleggingen av det faktiske byggeområdet ved hjelp av 2D-planer er forbi. Med den nyeste teknologien kan vi kartlegge store områder på kort tid.
  • Mer presis vurdering: Forhindre unøyaktigheter og utdaterte data. Måler er å gjenskape et bilde av en bygning og samle fullstendig dokumentasjon.
  • Forbedret kommunikasjon: Med den nettbaserte visningen av bygningen minimerer du antallet reelle inspeksjoner og har all informasjon på et øyeblikk. På denne måten blir arbeidsprosessen enda mer effektiv.
  • Enkel organisering: End-to-end-tilkobling muliggjør feilfrie avtaler. Med enhetlig nettverksbygging av systemene som brukes, kan beslutningstakere organisere og koordinere bedre.
  • Individuell integrering: Den digitale tvillingen gir et bærekraftig grunnlag for effektiv forvaltning av bygningen din. Bestem hva og hvor mye informasjon som skal inkluderes og legg til den etter hverandre.
  • Mer effektiv planlegging: Optimaliser relevante kjerneprosesser og reduser kostnader. Bruk den konsistente dokumentasjonen til å ta fremtidsrettede beslutninger ved hjelp av benchmarking.

Utvikling og krav til digital tvilling

Å ha en plan for hva digital tvilling skal brukes til er viktig for å sikre et godt resultat. Det påvirker også utvalget av måleapparater. En digital tvilling bør først implementeres i mindre prosesser og senere utvides til større prosesser. Dette gjør det også lettere for ansatte å komme i gang med denne arbeidsmetoden.

Det viktigste for å lage en digital tvilling er motivasjon. Hva skal den brukes til og hvilke forventninger har du? Det er avgjørende å definere dette på forhånd, da produksjonen av den digitale tvillingen er basert på det. De riktige verktøyene velges basert på denne informasjonen. Når motivasjonen er definert og videresendt til oss, er det første steget tatt. Effektiv målsetting er det første skrittet mot en digital tvilling. En av de neste forutsetningene er prosessanalysen. Her kan du finne ut hvilke eksisterende prosesser som må optimaliseres eller fjernes.

For å lage en digital tvilling, må det utvalgte objektet først skannes. Adkomst til eiendommen hvor bygning eller objekt er lokalisert er en viktig forutsetning. Vi må inn i bygningen med våre måleinstrumenter for å gjøre målinger. I tillegg til adkomst til bygget bør det også ideelt sett stå tomt. Ideelt sett bør ingen ansatte være på stedet slik at skanningen kan utføres så effektivt som mulig. En ferdig digital tvilling skal ikke inneholde noen ansatte. Vi kommer med et bredt utvalg av verktøy og måleenheter og begynner å måle objektet. Utendørsområder som grenser til eiendommen din kan også tas opp med droner og andre måleenheter og festes til din digitale tvilling.

Digital tvilling av Operaen i Oslo