Hvordan landseismikk revolusjonerer grunnundersøkelser

Landseismikk kartlegger jordskorpens struktur, og brukes til å skanne undergrunnsmassen langs en byggeflate. Slik kan vi finne nøyaktige avstander til fjell og hvordan fjellformasjonene ser ut.

Med opphavet fra seismikk i offshore-industrien, har vi opparbeidet oss en unik kompetanse når det gjelder seismikk teknologi.

Landseismikk forklart med tre steg:

1. Ved å plassere geofoner i punkter langs overflaten, måler hvert punkt lydsignalet i alle retninger nedover i jorda.

2. Når lydsignalet treffer berg måler vi tid og avstand fra geofon til berget.

3. Denne dataen brukes deretter til lage en 3D-modell av grunnmassen.

Innovasjon i byggebransjen

Byggebransjen er klar for innovasjon! Landseismikk vil i bunn og grunn kunne redusere antall borehull i grunnundersøkelser. Dette gir et mer nøyaktig bilde av grunnen samt redusere kostnad ved grunnundersøkelser.

Vi er kjent med prosessen til grunnundersøkelser – en byggeflate kan i noen tilfeller trenge opp mot 100 borehull for å kartlegge berg og jordmassene under bakken. Hvert borehull krever både vesentlig med tids- og kostnadsbruk for å gjennomføre. Er man i tillegg særlig uheldig, kan man oppleve senere i byggeprosessen at det var fjellformasjoner steder man ikke trodde allikevel.

Ved å ta i bruk landseismikk får man ikke bare kortet ned på tiden det ville tatt å gjennomføre alle borehull, men man får et nøyaktig bilde av grunnmassen og unngår negative overraskelser senere.

Teknologi som gir smidige og trygge byggeprosesser

Av og til handler det ikke om å finne opp noe nytt, men å bruke eksisterende teknologi smartere! Seismikk-teknologi som tidligere har vært forbeholdt til oljenæringen eller til geologiske undersøkelser, kan gjøre byggeprosessen både smidigere og tryggere.

Slik vil smart bruk av teknologi og datainnsamling kunne bidra til økt effektivitet og sikkerhet.