Hvordan få mer bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen må bli mer bærekraftig. Dette er krav både fra samfunnet og fra nye lovpåbud gjennom EUs taksonomi. Kjent som en av “miljøverstingene” har eiendoms- og byggebransjen fortsatt en lang vei å gå. Bruk av teknologi og data kan være løsningen.

Data tilgjengelighet og innovativ teknologi

Det er mye fokus på økt bærekraft gjennom materielle og fysiske grep i byggeprosjekt: gjenbruk av materialer, transformasjon kontra nybygg, bruk av bærekraftige materialer, el-transport, solceller på tak m.m.

Alle gode tiltak, men det er også mye å hente i effektivisering av prosessene i seg selv. Beste måten å effektivisere byggeprosesser?

 

  • Forenkle planleggingsfasen
  • Gjøre manuell data og datainnsamling digital
  • Tilgjengeliggjøre data gjennom alle faser
  • Ta i bruk innovativ teknologi for å unngå kostbare feil som vil føre til økte miljøminuser ved gjenoppretting

Teknologi og bærekraft

Da Geograf Digital ble bedt om å hjelpe inn i rehabiliteringsprosjektet til Lærdal Medical, laserskannet og modellerte vi dagens bygg i Tanke Svilands gate i Stavanger. Lærdal Medical har i dag en digital tvilling til bruk for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte. 

Dette ble et nyttig verktøy i den videre rehabiliteringsprosessen. Lærdal og Snøhetta har utviklet et konsept for full rehabilitering av eksisterende bebyggelse; med vår digitale tvilling kunne prosjektansvarlige beslutte at 70 % av bygningsmassen kunne bevares! Dette gjør at hele prosjektet blir mer bærekraftig og effektivt. 

God data + god planlegging = god flyt

Et motto hos oss i Geograf Digital; god planlegging sikrer ikke automatisk god flyt om du ikke har oppdatert og nøyaktig datagrunnlag å basere deg på. Likeså vil ikke god data automatisk være løsningen om du ikke har god planlegging og prosjektstyring.

Samme tankegang bør man ha i bærekraftsarbeid. For bærekraft er ikke begrenset til kun å bruke “grønne produkter”. Bærekraft må også sees på som flere faktorer som henger sammen i et økosystem, og i en naturlig følgegang vil ha positiv innflytelse på hverandre.

Mer effektive og strømlinjeformede planleggingsfaser leder til mer effektiv og derav bærekraftig byggeprosesser. Tiden og miljøbesparelsene man gjør på å korte ned transportbehov ved fysiske befaringer er et tydelig eksempel. Med en digital tvilling vil flere av befaringene kunne gjøres digitalt!

Og de summene man sparer på å unngå følgefeil grunnet feilaktig data kan man heller investere i riktig materialbruk og andre miljøsparende tiltak i bygget.

office buildings from below
Digital tvilling gir As-Built

Digital tvilling gir As-Built

En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene.

les mer