Hvordan få mer bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen må bli mer bærekraftig. Dette er krav både fra samfunnet og fra nye lovpåbud gjennom EUs taksonomi. Kjent som en av “miljøverstingene” har eiendoms- og byggebransjen fortsatt en lang vei å gå. Bruk av teknologi og data kan være løsningen.

Data tilgjengelighet og innovativ teknologi

Det er mye fokus på økt bærekraft gjennom materielle og fysiske grep i byggeprosjekt: gjenbruk av materialer, transformasjon kontra nybygg, bruk av bærekraftige materialer, el-transport, solceller på tak m.m.

Alle gode tiltak, men det er også mye å hente i effektivisering av prosessene i seg selv. Beste måten å effektivisere byggeprosesser?

 

  • Forenkle planleggingsfasen
  • Gjøre manuell data og datainnsamling digital
  • Tilgjengeliggjøre data gjennom alle faser
  • Ta i bruk innovativ teknologi for å unngå kostbare feil som vil føre til økte miljøminuser ved gjenoppretting

Teknologi og bærekraft

Da Geograf Digital ble bedt om å hjelpe inn i rehabiliteringsprosjektet til Lærdal Medical, laserskannet og modellerte vi dagens bygg i Tanke Svilands gate i Stavanger. Lærdal Medical har i dag en digital tvilling til bruk for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte. 

Dette ble et nyttig verktøy i den videre rehabiliteringsprosessen. Lærdal og Snøhetta har utviklet et konsept for full rehabilitering av eksisterende bebyggelse; med vår digitale tvilling kunne prosjektansvarlige beslutte at 70 % av bygningsmassen kunne bevares! Dette gjør at hele prosjektet blir mer bærekraftig og effektivt. 

God data + god planlegging = god flyt

Et motto hos oss i Geograf Digital; god planlegging sikrer ikke automatisk god flyt om du ikke har oppdatert og nøyaktig datagrunnlag å basere deg på. Likeså vil ikke god data automatisk være løsningen om du ikke har god planlegging og prosjektstyring.

Samme tankegang bør man ha i bærekraftsarbeid. For bærekraft er ikke begrenset til kun å bruke “grønne produkter”. Bærekraft må også sees på som flere faktorer som henger sammen i et økosystem, og i en naturlig følgegang vil ha positiv innflytelse på hverandre.

Mer effektive og strømlinjeformede planleggingsfaser leder til mer effektiv og derav bærekraftig byggeprosesser. Tiden og miljøbesparelsene man gjør på å korte ned transportbehov ved fysiske befaringer er et tydelig eksempel. Med en digital tvilling vil flere av befaringene kunne gjøres digitalt!

Og de summene man sparer på å unngå følgefeil grunnet feilaktig data kan man heller investere i riktig materialbruk og andre miljøsparende tiltak i bygget.

office buildings from below
NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

Med NavVis IVION (også kjent som IndoorViewer), blir den tradisjonelle metoden for datafangst til 3D modellering snudd på hodet. Bruksverdien NavVis-teknologi skaper for byggeplasser og eiendomsforvaltning gjennom digitale tvillinger er ikke mindre enn fantastisk!

les mer
3D-skanning av Operahuset

3D-skanning av Operahuset

I 2019 gjennomførte vi i Geograf Digital en digital skanning av Den Norske Opera & Ballett på oppdrag fra Statsbygg (link til statsbygg). Et utrolig spennende oppdrag på et av Norges mest kjente kulturelle institusjoner!

les mer
Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Visste du at en digital tvilling er et levende verktøy som også kan monitorere signalstyrken på internettkoblinger, brannsensorer, og HMS status på eksisterende rømningsveier? Alt dette ligger inne i den digitale tvillingen av Frøyland Skule i Time kommune.

les mer