Proptech og hvordan den bidrar til eiendomsbransjen

Proptech eller “Property Technology” – eiendomsteknologi – er et svært aktuelt tema innen bygg- og eiendomsbransjen. Spesielt med tanke på eiendomsutvikling og drift.

Proptech er en betegnelse som har tatt bygg og eiendomsbransjen med storm. Hvorfor?

To grunner:

  • Proptech moderniserer en tidligere konservativ bransje.
  • Proptech innoverer en tidligere konservativ bransje.

Hva mener vi med dette? Jo, ved å bruke teknologi – ny eller eksisterende på nye måter – inn i eiendomsutviklingen, i byggeprosesser og prosjektering, kan man forbedre, forenkle, forsikre og fornye.

Proptech kan modernisere og innovere

Ved å modernisere eksisterende metodikk med teknologi gjør man prosessene enklere og mer effektive, om det er en digital plattform for innhenting av leverandørtilbud til tiltakshaver, eller å monitorere et miljøregnskap over et næringsbygg for å gi insentiv til å iverksette miljøsparende tiltak hos eiendomsbesitter og leietakere.

Ved å innovere med bruk av teknologi finner man nye metoder for å gjennomføre ulike prosesser – eller kanskje man skaper fullstendig nye produkter fra scratch. I Geograf Digital har vi fokus på innovasjon og ønsker å bidra til nye og mer effektive metoder for gjennomføring av de ulike stegene i prosjekteringsfaser og tidlig fase av nybygg og transformasjonsprosjekt.

Det beste med å innovere, er at ofte finner man flerbruksmuligheter for innovasjonen. Eksempelvis, vår digitale tvilling som både er et verktøy til bruk i byggefasen, men også til videre drift og forvaltning av eiendom etter ferdigstillelse.

Derfor er bruken av teknologi så verdifullt – i alle bransjer – men kanskje spesielt i eiendomsbransjen og bygg-og-anleggsbransjen!

Proptech er verdiskapende

Eiendom-, bygg- og anleggsbransjen er verdiskapende bransjer med en tyngde og trygghet som har vist seg over tid. Eiendomsutvikling er derfor både en gunstig investering og har en viktig samfunnsøkonomisk rolle.

Teknologi som kan effektivisere eiendomsutvikling-prosesser og med det gi både økt kostnadsbesparelse og inntektsinnbringende bidrag til å gi økte verdier til bransjen. Derfor sier vi at proptech er verdiskapende!

office buildings from below