Digital tvilling gir As-Built

En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene.

Bruk av digital tvilling underveis i byggeprosesser vil kunne overvåke de ulike byggestegene fra prosjektering til sluttføring. Slik kan man oppnå nødvendig grunnlag for “As-Built”-dokumentasjon.

Hva er «As-Built» dokumentasjon?

“As-Built” eller “som-bygget”-dokumentasjon inngår i FDVU-dokumentasjonen for bygninger. Det vil si at det er en nødvendig del av sluttdokumentasjonen som skal overleveres ved ferdigstilling av bygg.

“As-Built”-dokumentasjon beskriver byggets virkemåte og struktur gjennom byggeprosessen, oppdatert også i henhold til endringer fra arkitekttegning og prosjektbeskrivelser. “As-Built” blir en bekreftende etterkontroll – kall det realitetssjekk – over hva som faktisk er bygget, og er derfor også påkrevd i all FDVU.

Fordeler med “As-Built”:

  • Avvikskontroll
  • Kvalitetssikring
  • Control of Compliance
  • Optimalisering av drift
  • Bærekraft
  • Reduksjon av CO2 avtrykk

3D-skanning av prosesser

En digital tvilling er en sammenfatning av 3D-skanninger sammen med bilder, algoritmer og tekniske mål. Ved å ta i bruk 3D-skanninger også underveis i prosesser gjennom ulike prosjektfaser, kan man bygge et underlag av 3D punkter som sammenlignes ved byggets ferdigstillelse.

Den digitale tvillingen som skapes ved endt prosjekt vil da kunne kontrollere og validere bygget opp mot prosess-skanningene. Slik kan man enkelt oppnå godkjent “As-Built”.

Fordelen ved å overlevere “As-Built” til eiendomsbesitter som en digital tvilling er eiendomsbesitter da i tillegg til å få all nødvendig dokumentasjon fra tiltakshaver, har nå et interaktivt verktøy til videre bruk og drift av bygningen.

3D-skanning av byggeprosesser og opprettelser av digitale tvilling av bygg er et flerbruksverktøy som dekker ulike behov og oppgaver i et produkt.

office buildings from below

3D skanning av skole

Se hvordan vi utførte 3D skanning av Nordskogen Skole i Horten, et prosjekt som var en kombinasjon av nybygg og rehabilitering.

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

Med NavVis IVION (også kjent som IndoorViewer), blir den tradisjonelle metoden for datafangst til 3D modellering snudd på hodet. Bruksverdien NavVis-teknologi skaper for byggeplasser og eiendomsforvaltning gjennom digitale tvillinger er ikke mindre enn fantastisk!

les mer
3D-skanning av Operahuset

3D-skanning av Operahuset

I 2019 gjennomførte vi i Geograf Digital en digital skanning av Den Norske Opera & Ballett på oppdrag fra Statsbygg (link til statsbygg). Et utrolig spennende oppdrag på et av Norges mest kjente kulturelle institusjoner!

les mer
Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Visste du at en digital tvilling er et levende verktøy som også kan monitorere signalstyrken på internettkoblinger, brannsensorer, og HMS status på eksisterende rømningsveier? Alt dette ligger inne i den digitale tvillingen av Frøyland Skule i Time kommune.

les mer