Digital tvilling gir As-Built

En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene.

Bruk av digital tvilling underveis i byggeprosesser vil kunne overvåke de ulike byggestegene fra prosjektering til sluttføring. Slik kan man oppnå nødvendig grunnlag for “As-Built”-dokumentasjon.

Hva er «As-Built» dokumentasjon?

“As-Built” eller “som-bygget”-dokumentasjon inngår i FDVU-dokumentasjonen for bygninger. Det vil si at det er en nødvendig del av sluttdokumentasjonen som skal overleveres ved ferdigstilling av bygg.

“As-Built”-dokumentasjon beskriver byggets virkemåte og struktur gjennom byggeprosessen, oppdatert også i henhold til endringer fra arkitekttegning og prosjektbeskrivelser. “As-Built” blir en bekreftende etterkontroll – kall det realitetssjekk – over hva som faktisk er bygget, og er derfor også påkrevd i all FDVU.

Fordeler med “As-Built”:

  • Avvikskontroll
  • Kvalitetssikring
  • Control of Compliance
  • Optimalisering av drift
  • Bærekraft
  • Reduksjon av CO2 avtrykk

3D-skanning av prosesser

En digital tvilling er en sammenfatning av 3D-skanninger sammen med bilder, algoritmer og tekniske mål. Ved å ta i bruk 3D-skanninger også underveis i prosesser gjennom ulike prosjektfaser, kan man bygge et underlag av 3D punkter som sammenlignes ved byggets ferdigstillelse.

Den digitale tvillingen som skapes ved endt prosjekt vil da kunne kontrollere og validere bygget opp mot prosess-skanningene. Slik kan man enkelt oppnå godkjent “As-Built”.

Fordelen ved å overlevere “As-Built” til eiendomsbesitter som en digital tvilling er eiendomsbesitter da i tillegg til å få all nødvendig dokumentasjon fra tiltakshaver, har nå et interaktivt verktøy til videre bruk og drift av bygningen.

3D-skanning av byggeprosesser og opprettelser av digitale tvilling av bygg er et flerbruksverktøy som dekker ulike behov og oppgaver i et produkt.

office buildings from below

3D skanning av skole

Se hvordan vi utførte 3D skanning av Nordskogen Skole i Horten, et prosjekt som var en kombinasjon av nybygg og rehabilitering.

Hvordan få mer bærekraftige byggeprosesser

Hvordan få mer bærekraftige byggeprosesser

Byggebransjen må bli mer bærekraftig. Dette er krav både fra samfunnet og fra nye lovpåbud gjennom EUs taksonomi. Kjent som en av “miljøverstingene” har eiendoms- og byggebransjen fortsatt en lang vei å gå. Bruk av teknologi og data kan være løsningen.

les mer