3D-skanning av Operahuset

I 2019 gjennomførte vi i Geograf Digital en digital skanning av Den Norske Opera & Ballett på oppdrag fra Statsbygg. Et utrolig spennende oppdrag på et av Norges mest kjente kulturelle institusjoner!

Digital laserskanning til BIM

En digital tvilling gir et heldigitalt verktøy for energimonitorering og bruksadferd av et næringsbygg – også i videre drift. Derfor vil det kunne tilgjengeliggjøre bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika, Oslo, eies og driftes av Statsbygg. I 2019 laserskannet vi hele eiendommen med bruk av NavVis M3 i tillegg til områdeskanning ved hjelp av drone. Det gav et totalområde på hele 49.000 kvm i digital skanning!

For alle bygg over en viss størrelse skal bygningsinformasjonsmodellering være tilgjengelig for alle parter og bidragsytere. BIM innebærer å vise alle tekniske og materielle forutsetninger for et bygg fra under byggeprosessen, til gjennom hele byggets levetid, og til eventuell rivning eller ombygging.

Med digital laserskanning kunne Geograf Digital levere en digital tvilling av Operaen til Statsbygg som gir en navigerbar 3D-gjengivelse av hver minste krik og krok! Fordi våre laserskanninger gjengir alle elementer av et bygg, vil den digitale tvillingen også fungere som en tverrfaglig BIM med fullstendig oversikt over både bygg, struktur, elektro, VVS, rør m.m.

Digitalisering av byggebransjen

Byggebransjen står midt i omfattende digitaliseringsprosesser. Hvorfor? Tre enkle ord: Bærekraft, Tilgjengelighet, Fremtidsperspektiv. Det er både nødvendig og ønskelig at bygg- og anleggsbransjen blir digitalisert. Slik kan vi forsikre mindre skade- og risiko omfang, større verdiøkning, og mer korrekte prosesser.

Statsbygg er en av de eiendomsaktørene som leder an i digitaliseringsprosessen gjennom sitt prosjekt “Digibygg”. Og det er gjennom deres sterke fokus på modernisering av byggenæringen at samarbeid med oss i Geograf Digital og laserskanning av Operahuset ble igangsatt.

Vi heier på sterke oppdragsgivere som tør å gå i bresjen for en mer moderne byggenæring!

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

Med NavVis IVION (også kjent som IndoorViewer), blir den tradisjonelle metoden for datafangst til 3D modellering snudd på hodet. Bruksverdien NavVis-teknologi skaper for byggeplasser og eiendomsforvaltning gjennom digitale tvillinger er ikke mindre enn fantastisk!

les mer
Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Visste du at en digital tvilling er et levende verktøy som også kan monitorere signalstyrken på internettkoblinger, brannsensorer, og HMS status på eksisterende rømningsveier? Alt dette ligger inne i den digitale tvillingen av Frøyland Skule i Time kommune.

les mer