Digital tvilling i eiendomsforvaltning

Hadde det ikke vært en mye enklere hverdag om all miljørapportering, forvaltning og energidrift av et bygg kunne monitoreres digitalt? Med en digital tvilling av eiendommen, er den enklere hverdagen innen rekkevidde!

Energimonitorering og bruksadferd

En digital tvilling leverer data i sanntid – og vil kunne gjøre det også etter at bygget er ferdigstilt. Dette betyr at man har nå et heldigitalt verktøy for energimonitorering og bruksadferd av et næringsbygg.

Ved å monitorere energibruk og brukeradferd kan man avdekke eventuelle mulige tiltak for energisparing, driftseffektivisering og/eller nyttige HMS-forbedringer.

Med en digital tvilling av næringsbygg der man gjerne har flere leietakere, kan man også bruke datagrunnlaget for samhandling av driftsprosesser for en mer kostnadseffektiv forvaltning.

Eiendomsforvaltning og vedlikeholdsdrift

La oss stille spørsmålet – Hva om oppdatert due diligence grunnlag var bare et tastetrykk unna?

Vi stiller et til – Hva om due diligence var oppdatert kontinuerlig, når som helst og uten å måtte hente inn ulike arbeidsgrupper?

En digital tvilling kan gi store gevinster i forvaltningen av et bygg:

  • Due diligence rapportering gjort enkelt, nøyaktig og oppdatert jevnlig
  • Tilgjengeliggjøring av BIM (bygningsinformasjonsmodellering)
  • Samhandling og effektive prosesser ved å samle data i ett verktøy
  • Synliggjøring av oppgradering- og vedlikeholdsbehov

Ved å raskere identifisere behov for å oppgraderinger i et bygg eller avdekke mulige problemer og/eller skader kan en digital tvilling også bidra til en mer sirkulær økonomi hvor vedlikehold skjer hyppigere og forlenger brukstiden av bygget.

office buildings from below
NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

NavVis teknologi er banebrytende innen 3D-datafangst

Med NavVis IVION (også kjent som IndoorViewer), blir den tradisjonelle metoden for datafangst til 3D modellering snudd på hodet. Bruksverdien NavVis-teknologi skaper for byggeplasser og eiendomsforvaltning gjennom digitale tvillinger er ikke mindre enn fantastisk!

les mer
3D-skanning av Operahuset

3D-skanning av Operahuset

I 2019 gjennomførte vi i Geograf Digital en digital skanning av Den Norske Opera & Ballett på oppdrag fra Statsbygg (link til statsbygg). Et utrolig spennende oppdrag på et av Norges mest kjente kulturelle institusjoner!

les mer
Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Digital tvillinger kan monitorere internettstyrke

Visste du at en digital tvilling er et levende verktøy som også kan monitorere signalstyrken på internettkoblinger, brannsensorer, og HMS status på eksisterende rømningsveier? Alt dette ligger inne i den digitale tvillingen av Frøyland Skule i Time kommune.

les mer