Digital tvilling i eiendomsforvaltning

Hadde det ikke vært en mye enklere hverdag om all miljørapportering, forvaltning og energidrift av et bygg kunne monitoreres digitalt? Med en digital tvilling av eiendommen, er den enklere hverdagen innen rekkevidde!

Energimonitorering og bruksadferd

En digital tvilling leverer data i sanntid – og vil kunne gjøre det også etter at bygget er ferdigstilt. Dette betyr at man har nå et heldigitalt verktøy for energimonitorering og bruksadferd av et næringsbygg.

Ved å monitorere energibruk og brukeradferd kan man avdekke eventuelle mulige tiltak for energisparing, driftseffektivisering og/eller nyttige HMS-forbedringer.

Med en digital tvilling av næringsbygg der man gjerne har flere leietakere, kan man også bruke datagrunnlaget for samhandling av driftsprosesser for en mer kostnadseffektiv forvaltning.

Eiendomsforvaltning og vedlikeholdsdrift

La oss stille spørsmålet – Hva om oppdatert due diligence grunnlag var bare et tastetrykk unna?

Vi stiller et til – Hva om due diligence var oppdatert kontinuerlig, når som helst og uten å måtte hente inn ulike arbeidsgrupper?

En digital tvilling kan gi store gevinster i forvaltningen av et bygg:

  • Due diligence rapportering gjort enkelt, nøyaktig og oppdatert jevnlig
  • Tilgjengeliggjøring av BIM (bygningsinformasjonsmodellering)
  • Samhandling og effektive prosesser ved å samle data i ett verktøy
  • Synliggjøring av oppgradering- og vedlikeholdsbehov

Ved å raskere identifisere behov for å oppgraderinger i et bygg eller avdekke mulige problemer og/eller skader kan en digital tvilling også bidra til en mer sirkulær økonomi hvor vedlikehold skjer hyppigere og forlenger brukstiden av bygget.

office buildings from below
Digital tvilling gir As-Built

Digital tvilling gir As-Built

En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene.

les mer