Visualisering av bygg med digital tvilling

Å lage digital tviling av bygg bidrar til å sentralisere all data på ett sted og dermed gjort lett tilgjengelig for alle interessenter. Alle brukere kan få tilgang til, oppdatere og utveksle prosjektrelatert informasjon via den nettleserbaserte modellen.

Digital tvilling er plattformuavhengig, og kan leses fra de fleste digitale enheter. Dette reduserer søketiden for informasjon betydelig. Penger og tid spares ved å effektivisere den overordnede prosjektkoordineringen. Ved å fjernstyre oppgaver via den digitale tvillingen reduseres også årlige reisekostnader permanent.

Digital tvilling av bygg gir uendelige bruksområder

1. Reduserer kostnader og tidsbruk

Spar tid og penger gjennom mer effektiv planlegging og bærekraftig modernisering av prosesser.

 

 • Økt estimeringsnøyaktighet for bygningsforbedringer
 • Kostnadseffektiv vurdering av handlingsalternativer
 • Økt effektivitet gjennom eksterne oppgave koordineringer
 • Minimering av reelle bygningsinspeksjoner

2. Planlegging blir mer effektiv og enkel organisering

End-til-end-kobling muliggjør feilfrie avtaler. Med en enhetlig nettverksbygging av systemene som brukes, kan beslutningstakerne organisere og koordinere bedre.

 

 • Enkel onboarding av ansatte gjennom digitale eiendomsbefaringer
 • Kontroller samsvarer med alle standard og spesifikasjoner
 • Risikominimering av konstruksjonsfeil
 • Bedre prosjektplanlegging ved å raskt måle arealer

3. Bærekraftig håndtering av informasjon

Optimaliser driften din på en bærekraftig måte ved å modernisere prosessene dine og minimere administrativt arbeid.

 

 • Rask tilgjengelighet av prosjektrelaterte data
 • Sentralisert informasjonsplattform med oppdatert bygningsdokumentasjon
 • Tilgang fra hvor som helst, når som helst

4. Forbedret kommunikasjon internt og eksternt

Det sentrale informasjonssystemet lar deg optimere samarbeidet mellom alle som er involvert i byggearbeidet.

 

 • Feilreduksjon gjennom enhetlig planleggingsversjoner
 • Høyere produktivitet og teameffektivitet gjennom digital oppgavesett
 • Mer effektiv kommunikasjon med andre prosjektdeltakere

5. Individuell integrering

Skap et bærekraftig grunnlag for effektiv forvaltning av bygget ditt. Bestem hva og hvor mye informasjon som skal inkluderes og legg til mer etter hvert.

 

 • Finne defektene i 3D-visningen
 • Tilgang til ulike eksterne datakilder
 • Visualisering av sanntidsdata ved å koble dem til sensorer

6. Bruk av digital tvilling i bygg gir forbedret sikkerhet

Optimalisere og overvåke prosessene for arbeidssikkerhet og dermed minimere administrative prosesser.

 

 • Enkel undersøkelse og organisering av arbeidssikkerhet
 • Oppbevaring av bevis ved erstatningsansvar
 • Verifikasjon av samsvar med sikkerhetsforskrifter