Georadar viser hva som befinner seg under overflaten

Ved både transformasjonsprosjekter og nyprosjekter i bebyggede områder, er det behov for korrekte tegninger. For å oppnå dette må en være oppdatert på hva som ligger under overflaten. Georadar kan være en nyttig løsning.

Mislykkede graveprosjekter og tapte verdier

Undersøkelser* har vist at arbeid i tidlig fase og får dårlig omfangsstyring og endringshåndtering ligger til grunn for mislykkede prosjekter. Hvert år blir verdier opptil milliardbeløp tapt i mislykkede graveprosjekt, grunnet gamle tegninger med unøyaktige målinger eller manglende oversikt over grunnmassen.

For ikke å snakke om prosesser som tar verdifull tid fra opprinnelig prosjektestimat, som eksempelvis omlegging av adkomst- og transportveier, saksbehandling, tilleggsmålinger og reparasjonsarbeid i etterkant.

Med bruk av georadar kan man unngå unødvendig prosesser i tidlig fase og enkelt effektivisere prosjektstart.

Georadar og bærekraft

Geograf Digital bruker georadar for å lese opptil 5 meter under jorden ved bruk av IDS/Leica. Med georadar får man en nøyaktig og oppdatert tegning av rør, kabler, fjell, eller armering. 

En enkel og effektiv prosess, på sett og vis en slags “ultralyd av jorda”; ved bruk av georadar kan man oppdatere eksisterende tegninger til å oppnå “as built” dokumentasjon fra NVE ved noen få steg som hverken krever mye tid, utstyr eller arbeidskraft. 

Dette er spesielt nyttig i eksisterende bebyggelse, eksempelvis for å avdekke armering i et dekk. Med krav om økt bærekraftighet i byggebransjen, blir det mer hensiktsmessig med gjenbruk og ombruk. Bruker man georadar for å sjekke armering i et dekk og bæreevne, kan man også se på muligheten for gjenbruk av eksisterende søyler i et transformasjonsprosjekt.

Georadar i transformasjonsprosjekt

EUs taksonomi, politiske føringer for kommunale reguleringsplaner, og bevaring av verneverdige og/eller arkitektoniske bygg er alle bidragsgivere til økningen i antall transformasjonsprosjekter i eiendomsbransjen.

Fremtidens bygg er dagens bygg – kledd om og gjort smart. Men en stor andel av dagens bygg, spesielt næringseiendom og kommunal eiendom, mangler eller har feilaktige tegninger, også over overflaten.

Skal man transformere et 30 år gammelt kontorlokale kan det fort oppstå uheldige overraskelser. Med håndholdt georadar, kan vi også måle vegger og konstruksjoner for korrekt oversikt over byggets VVS og el-anlegg, og slik bistå i forenklet ombyggingsprosess.

Til syvende og sist vil god data + god planlegging gi god flyt i prosjekter. Ved bruk av georadar oppnår man et godt datagrunnlag til tidlig fase og omfangsstyring.