Referanse | Georadar

Betongstruktur

Sted Vik kommune
Kunde Statkraft
År 2019
I september 2019 utførte vi en kartlegging av armering ved bruk av en C-Thrue GPR på en betongstruktur i Vik kommune. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge armering i vangemur. 

Kommentar fra kunden:

Teikningane for vangemuren utarbeidd i 1969 er av ein slik art at NVE ikkje godkjenner dei som «as built». Me måtte difor finne ut kor mykje armering som er i vangemuren. Etter tips frå Norconsult kom me i kontakt med Leica Geosystems/Geograf Digital.

Geograf Digital var den 26.09.2019 og skanna vangemuren. Rapporten fekk me ei veke seinere. Arbeidet gjekk svært greitt og rapporten er oversiktleg og lett forståeleg. Skanninga var nyttig for oss ved at me ved bruk av ein «ikkje-destruktiv» metode fekk verifisere armeringsmengda vist på teikningane.

Bildegalleri

Klikk for å se større versjon