Digital tvilling gir As-Built

Digital tvilling gir As-Built

Aktuelt Digital tvilling gir As-Built En digital tvilling opprettes gjennom 3D-skanning av et bygg, men man kan også bruke metodikken underveis i byggeprosesser. Slik vil man kunne dele opp den digitale tvillingen i de ulike prosjektstegene. Bruk av digital tvilling...
3D skanning av Nordskogen Skole i Horten

3D skanning av Nordskogen Skole i Horten

Aktuelt 3D skanning av Nordskogen Skole i Horten Høsten 2022 foretok vi laserskanning og 3D-modellerte Nordskogen Skole i Horten på oppdrag fra AS Backe. Prosjektet var en kombinasjon av nybygg og rehabilitering. En spennende kombinasjon der den digitale tvillingen...
Georadar viser hva som befinner seg under overflaten

Georadar viser hva som befinner seg under overflaten

Aktuelt Georadar viser hva som befinner seg under overflaten Ved både transformasjonsprosjekter og nyprosjekter i bebyggede områder, er det behov for korrekte tegninger. For å oppnå dette må en være oppdatert på hva som ligger under overflaten. Georadar kan være en...
Visualisering av bygg med digital tvilling

Visualisering av bygg med digital tvilling

Aktuelt Visualisering av bygg med digital tvilling Å lage digital tviling av bygg bidrar til å sentralisere all data på ett sted og dermed gjort lett tilgjengelig for alle interessenter. Alle brukere kan få tilgang til, oppdatere og utveksle prosjektrelatert...